Tag: एशिया की पहली महिला लोको पायलट

एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ की पहली महिला लोको पायलट

एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बनी ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ की पहली महिला लोको पायलट

एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस को सोलापुर से सीएसएमटी तक चलाया। छत्रपति शिवाजी ...